வகுப்பு 4 பருவம் 3 மாசில்லாத உலகம் படைப்போம் தயாரிப்பு நான்காம் வகுப்பு மாணவர்கள் மோனிஷா மற்றும் ஜெயந்தி

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭 இரா.கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம் கடம்பத்தூர் ஒன்றியம் திருவள்ளூர் மாவட்டம்

EMIS ல் STUDENT ATTENDANCE CHECK செய்து ATTENDANCE NOT MARKED LIST ல் வராமல் இருக்க என்ன செய்வது விளக்கம்

🙋‍♂EMIS ல் STUDENT ATTENDANCE CHECK செய்து ATTENDANCE NOT MARKED LIST ல் வராமல் இருக்க என்ன செய்வது விளக்கம்!!! காணொளி📹

பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்கள் பயிற்சி நாட்களை EMIS யில் பதிவு செய்வது எப்படி?

☝☝☝☝☝☝☝ HOW TO COMPLETE STAFF TRAINING DETAILS IN EMIS தயாரிப்பு 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ இரா.கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம் கடம்பத்தூர் ஒன்றியம் திருவள்ளூர் மாவட்டம்

VOTERS HELPLINE MOBILE APP FAMILY TREE CREATION

☝☝☝☝☝☝☝☝ VOTERS HELPLINE APP ELECTORS VERIFICATION PROGRAM EVP குடும்ப வாக்காளர்களை ஒன்றாக இணைத்துவிட்டீர்களா.. VOTERS HELPLINE MOBILE APP FAMILY TREE CREATION பொது மக்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள் தயாரிப்பு 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ இரா.கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம் … Read More