பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்கள் பயிற்சி நாட்களை EMIS யில் பதிவு செய்வது எப்படி?

☝☝☝☝☝☝☝ HOW TO COMPLETE STAFF TRAINING DETAILS IN EMIS தயாரிப்பு 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ இரா.கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம் கடம்பத்தூர் ஒன்றியம் திருவள்ளூர் மாவட்டம்

VOTERS HELPLINE MOBILE APP FAMILY TREE CREATION

☝☝☝☝☝☝☝☝ VOTERS HELPLINE APP ELECTORS VERIFICATION PROGRAM EVP குடும்ப வாக்காளர்களை ஒன்றாக இணைத்துவிட்டீர்களா.. VOTERS HELPLINE MOBILE APP FAMILY TREE CREATION பொது மக்கள் அனைவருக்கும் பகிருங்கள் தயாரிப்பு 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ இரா.கோபிநாத் இடைநிலை ஆசிரியர் ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம் … Read More